ผู้พลิต พาเลทพลาสติก ต้องDino-Plus ,Plastic Pallet,ให้เลือกมากกว่า 300 รูปแบบ

  • ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ธุรกิจต่างๆเชื่อมโยงและรับส่งข้อมูลและสินค้ากันอย่างรวดเร็วไร้พรมแดน สินค้า 'ไดโน่' – พาเลทไดโน่, ถังขยะไดโน่ และ ลังไดโน่ จึงเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในการอำนวยความสะดวกและเป็นคำตอบในการส่งและจัดเก็บสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันสินค้า 'ไดโน่' ได้จัดจำหน่ายและส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก และเราจะไม่หยุดยั้งที่จะนำเสนอสินค้าและการบริการที่ดีที่สุดของเราให้กับทุกๆอุตสาหกรรมในอนาคต