ผู้พลิต พาเลทพลาสติก ต้องDino-Plus ,Plastic Pallet,ให้เลือกมากกว่า 500 รูปแบบ

    • ไดโน่พาเลทของเราผลิตด้วยพลาสติก ดังนั้นพาเลทของเราจึงสามารถทำการรีไซเคิลเพื่อนำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ หรือผลิตด้วยวัตถุดิบรีไซเคิลเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม