ผู้พลิต พาเลทพลาสติก ต้องDino-Plus ,Plastic Pallet,ให้เลือกมากกว่า 500 รูปแบบ
    • ภายใต้การบริหารระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ไดโน่พาเลทมีการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงกับมาตรฐานสากลและการใช้งานของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ
      ไดโน่พาเลทได้รับการทดสอบในเรื่องของคุณภาพทั้งภายในองค์กรและสถาบันภายนอก เช่น มาตรฐาน JIS จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
      เรามีการทดสอบพาเลทภายในโรงงานของเราด้วยการวางน้ำหนักบนพาเลททั้งแบบคงที่, ขณะเคลื่อนที่ และขณะวางบนแร็คให้สามารถรับน้ำหนักตรงกับความต้องการได้ และมีการทดสอบพาเลทของเราในเรื่อง คามต้านแรงกด, ความต้านแรงดัดโค้ง และ ความต้านการตกกระแทก โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อให้คามมั่นใจกับลูกค้าของเราในเรื่องคุณภาพ และการใช้งานของไดโน่พาเลท