ผู้พลิต พาเลทพลาสติก ต้องDino-Plus ,Plastic Pallet,ให้เลือกมากกว่า 500 รูปแบบ
    • ด้วยประสบการณ์ในการออกแบบพลาสติกพาเลท และผลิตพาเลทพลาสติกมามากกว่า 25 ปี โครงสร้างไดโน่พาเลทมีความแข็งแรง และมีประสิทธิภาพที่จะสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายรูปแบบ
      ไดโน่พาเลท ผลิตด้วยกระบวนการฉีดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์ ซึ่งสามารถทำให้เราวางโครงสร้างให้พาเลทมีความแข็งแรง คงทน และรับน้ำหนักอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด