WELCOME TO THE EMPIRE OF DINO PLUS!
Location บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จำกัด 71,71/1 หมู่2 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑลจ.นครปฐม 73170
โครงการ ’ตู้ปันความสุข’ แก่ชุมชนใกล้เคียง บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จำกัด

บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จำกัด ได้จัดตั้งโครงการช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจาก

โรคโควิด-19โดยการจัดตั้งและวาง 'ตู้ปันสุข' เพื่อแบ่งปันอาหาร ของใช้ที่จำเป็น ให้กับประชาชน

ที่ในชุมชนละแวกใกล้เคียงโดยเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการปันน้ำใจ ปันรอยยิ้ม ปันความรักให้กับ

ทุกคนในฝ่าฟันผ่านวิกฤตครั้งใหญ่นี้ไปด้วยกัน

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor