สินค้าของเรา :: DINO-PLUS
WELCOME TO THE EMPIRE OF DINO PLUS!
Location 71, 71/1 Mu 2 Salaya, Pudthamonthon Nakornphathom 73170

Titan Series

Heavy-Duty Dino Pallet is a super pallet for warehouse usage. Our Dino Pallet on this series is made under HDPE which is flexible and resistant to an impact. It can handle the loading up to 10000 kgs statically and even have an option of steel-reinforced to make it rackable up to 1500 kgs. Our Dino pallet is cost effective and value for money. Besides, our pallet is produced and tested under JIS standard. Dino Heavy-Duty pallet has various styles and features which make our Dino Pallet to be the number one’s plastic pallet in their category.

DHS 0810 RB

DHS 0812 RB

DHS 8511 RB

DHS 8511 SS-3

DHS 0912 RB

DHS 0912 SS-3

DHL 0810 FT

DHL 0812 FT

DHL 8511 FT

DHL 8511 SS-3

DHL 0912 FT

DHL 0912 SS-3

WHS 0810 RB

WHS 0810 SS-5

WHS 0812 RB

WHS 0812 SS-5

WHS 8511 RB

WHS 8511 SS-3

WHS 0912 RB

WHS 0912 SS-3

WHL 0810 FT

WHL 0810 SS-5

WHL 0812 FT

WHL 0812 SS-5

WHL 8511 FT

WHL 8511 SS-3

WHL 0912 FT

WHL 0912 SS-3

EHS 0810 SSX-2

EHS 0810 SS-5

EHS 0812 SSX-2

EHS 0812 SS-5

EHL 0810 SSX-2

EHL 0810 SS-5

EHL 0812 SSX-2

EHL 0812 SS-5

DHV 1012 RB

DHV 1012 SS-3

DHV 1012 SSX-3

DHV 1112 RB

DHV 1112 SS-3

DHV 1112 SSX-3

DHV 1212 RB

DHV 1212 SS-3

DHS 1012 RB

DHS 1012 SS-3

DHS 1012 SSX-3

DHS 1112 RB

DHS 1112 SS-3

DHS 1112 SSX-3

DHS 1212 RB

DHS 1212 SS-3

DHL 1012 FT

DHL 1012 SS-3

DHL 1012 SSX-3

DHL 1112 FT

DHL 1112 SS-3

DHL 1112 SSX-3

DHL 1212 FT

DHL 1212 SS-3

WHV 1012 RB

WHV 1012 SS-3

WHV 1012 SSX-3

WHV 1112 RB

WHV 1112 SS-3

WHV 1112 SSX-3

WHV 1212 RB

WHV 1212 SS-3

WHS 1012 RB

WHS 1012 SS-3

WHS 1012 SSX-3

WHS 1112 RB

WHS 1112 SS-3

WHS 1112 SSX-3

WHS 1212 RB

WHS 1212 SS-3

WHL 1012 FT

WHL 1012 SS-3

WHL 1012 SSX-3

WHL 1112 FT

WHL 1112 SS-3

WHL 1112 SSX-3

WHL 1212 FT

WHL 1212 SS-3

EHV 1012 SSX-3

EHV 1112 RB

EHV 1112 SS-3

EHV 1112 SSX-3

EHV 1212 SS-3

EHV 1212 SS-6

EHS 1012 SSX-3

EHS 1112 RB

EHS 1112 SS-3

EHS 1112 SSX-3

EHS 1212 SS-3

EHS 1212 SS-6

EHL 1012 SSX-3

EHL 1112 FT

EHL 1112 SS-3

EHL 1112 SSX-3

EHL 1212 SS-3

EHL 1212 SS-6

DHV 1012 RBH18

DHS 1012 RBH18

DHL 1012 FTH18

DHV 1212 RBH18

DHS 1212 RBH18

DHL 1212 FTH18

WHV 1012 RBH18

WHV 1012 SS-3H18

WHV 1212 RBH18

WHV 1212 SS-3H18

WHS 1012 RBH18

WHS 1012 SS-3H18

WHS 1212 RBH18

WHS 1212 SS-3H18

WHL 1012 FTH18

WHL 1012 SS-3H18

WHL 1212 FTH18

WHL 1212 SS-3H18

EHV 1012 RBH18

EHV 1012 SS-3H18

EHV 1212 RBH18

EHV 1212 SS-3H18

EHV 1012 RBH18D

EHV 1212 RBH18D

EHS 1012 RBH18

EHS 1012 SS-3H18

EHS 1212 RBH18

EHS 1212 SS-3H18

EHS 1012 RBH18D

EHS 1212 RBH18D

EHL 1012 FTH18

EHL 1012 SS-3H18

EHL 1212 FTH18

EHL 1212 SS-3H18

EHL 1012 FTH18D

EHL 1212 FTH18D

WHV 1012 RBH20

WHV 1012 SS-3H20

WHV 1212 RBH20

WHV 1212 SS-3H20

WHS 1012 RBH20

WHS 1012 SS-3H20

WHS 1212 RBH20

WHS 1212 SS-3H20

WHL 1012 FTH20

WHL 1012 SS-3H20

WHL 1212 FTH20

WHL 1212 SS-3H20

EHV 1012 RBH20

EHV 1012 SS-3H20

EHV 1212 RBH20

EHV 1212 SS-3H20

EHS 1012 RBH20

EHS 1012 SS-3H20

EHS 1212 RBH20

EHS 1212 SS-3H20

EHL 1012 FTH20

EHL 1012 SS-3H20

EHL 1212 FTH20

EHL 1212 SS-3H20

WHV 1012 RBN

WHV 1012 SSN-3

WHV 1012 SSNX-3

WHV 1112 RBN

WHV 1112 SSN-3

WHV 1112 SSNX-3

WHV 1212 RBN

WHV 1212 SSN-3

WHS 1012 RBN

WHS 1012 SSN-3

WHS 1012 SSNX-3

WHS 1112 RBN

WHS 1112 SSN-3

WHS 1112 SSNX-3

WHS 1212 RBN

WHS 1212 SSN-3

WHL 1012 FTN

WHL 1012 SSN-3

WHL 1012 SSNX-3

WHL 1112 FTN

WHL 1112 SSN-3

WHL 1112 SSNX-3

WHL 1212 FTN

WHL 1212 SSN-3

WHV 1012 RBNH18

WHV 1012 SSN-3H18

WHV 1212 RBNH18

WHV 1212 SSN-3H18

WHS 1012 RBNH18

WHS 1012 SSN-3H18

WHS 1212 RBNH18

WHS 1212 SSN-3H18

WHL 1012 FTNH18

WHL 1012 SSN-3H18

WHL 1212 FTNH18

WHL 1212 SSN-3H18

WHV 1012 RBNH20

WHV 1012 SSN-3H20

WHV 1212 RBNH20

WHV 1212 SSN-3H20

WHV 1012 RBNH20D

WHV 1212 RBNH20D

WHS 1012 RBNH20

WHS 1012 SSN-3H20

WHS 1212 RBNH20

WHS 1212 SSN-3H20

WHS 1012 RBNH20D

WHS 1212 RBNH20D

WHL 1012 FTNH20

WHL 1012 SSN-3H20

WHL 1212 FTNH20

WHL 1212 SSN-3H20

WHL 1012 FTNH20D

WHL 1212 FTNH20D