สินค้าของเรา :: DINO-PLUS
WELCOME TO THE EMPIRE OF DINO PLUS!
Location 71, 71/1 Mu 2 Salaya, Pudthamonthon Nakornphathom 73170

Bravo Series

Medium-Duty Dino Pallet is a super pallet for warehouse usage. Our Dino Pallet on this series is made under HDPE which is flexible and resistant to an impact. It can handle the loading up to 5000 kgs statically and even have an option of steel-reinforced to make it rackable up to 1000 kgs. Our Dino pallet is cost effective and value for money. Besides, our pallet is produced and tested under JIS standard. Dino Medium-Duty pallet has various styles and features which make our Dino Pallet to be the number one’s plastic pallet in their category.

DMS 1012 BV

DMS 1012 BVSS-3

DMS 1112 BV

DMS 1112 BVSS-3

DMS 1212 BV

DMS 1212 BVSS-3

DML 1012 BV

DML 1012 BVSS-3

DML 1112 BV

DML 1112 BVSS-3

DML 1212 BV

DML 1212 BVSS-3

WMS 1012 BV

WMS 1012 BVSS-3

WMS 1112 BV

WMS 1112 BVSS-3

WMS 1212 BV

WMS 1212 BVSS-3

WML 1012 BV

WML 1012 BVSS-3

WML 1112 BV

WML 1112 BVSS-3

WML 1212 BV

WML 1212 BVSS-3

EMS 1012 BVSS-6

EMS 1112 BVSS-6

EMS 1212 BVSS-6

EML 1012 BVSS-6

EML 1112 BVSS-6

EML 1212 BVSS-6

WMS 1012 BVH17

WMS 1012 BVSS-3H17

WMS 1112 BVH17

WMS 1112 BVSS-3H17

WMS 1212 BVH17

WMS 1212 BVSS-3H17

WML 1012 BVH17

WML 1012 BVSS-3H17

WML 1112 BVH17

WML 1112 BVSS-3H17

WML 1212 BVH17

WML 1212 BVSS-3H17

EMS 1012 BVSS-6H17

EMS 1112 BVSS-6H17

EMS 1212 BVSS-6H17

EML 1012 BVSS-6H17

EML 1112 BVSS-6H17

EML 1212 BVSS-6H17

DMS 1012 BVH18

DMS 1012 BVSS-3H18

DMS 1112 BVH18

DMS 1112 BVSS-3H18

DMS 1212 BVH18

DMS 1212 BVSS-3H18

DML 1012 BVH18

DML 1012 BVSS-3H18

DML 1112 BVH18

DML 1112 BVSS-3H18

DML 1212 BVH18

DML 1212 BVSS-3H18