Career :: DINO-PLUS
WELCOME TO THE EMPIRE OF DINO PLUS!
Location 71, 71/1 Mu 2 Salaya, Pudthamonthon Nakornphathom 73170
Position
Capacity
Date

อัตราค่าจ้าง ตามตกลง/ตามโครงสร้างบริษัทฯ

รายละเอียดงาน

-    วางแผนการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า

-    ตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามแผนซ่อมบํารุง

-    ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุมไฟฟ้า

-    งานอื่น ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-   เพศชาย

-   อายุ 20 ปี ขึ้นไป

-   สามารถเขียนผังวรจรไฟฟ้าได

-   สามารถเข้ากะได้ หรือ ทํางานล่วงเวลาได้

สวัสดิการ

-    สวัสดิการตามกฎหมาย

-    ชุดยูนิฟอร์ม,ค่ากะดึก ,เบี้ยขยัน

-    โบนัสประจําป

-    ประกันสังคม

-    เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา บุคร สามี ภรรยา เสียชีวิต

-    รถรับ-ส่ง ตามเส้นทางที่กําหนด อ้อมน้อย , กระทุ่มแบน , ถนนพุทธมณฑลสาย 5 , เดอะมอล์บางแค , ปากทางพุทธ มณฑล สาย4

นครชัยศรี , ศรีษะทอง , ห้วยพลู , คลองโยง

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จํากัด

วิธีการรับสมัครงาน

สมัครผ่าน JOBTH ,ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่บริษัท และสมัครด้วยตนเอง

บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จํากัด

เลขที่ 71,71/1 หมู่ที่ 2 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170

ติดต่อ คุณวีรยา กันทากาศ

โทรศัพท์ : 034-964644,034-964655

แฟกซ์ : 034-274925

เว็บไซต์ : http://www.dino-plus.com

รายละเอียดบริษัท

ผลิต และ จําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น พาเลท ,ถังขยะและ สินค้าพลาสติกในครัวเรือน จําหน่ายทั้งในประเทศไทย และส่งออกต่างประเทศ

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

อัตราค่าจ้าง ตามตกลง/ตามโครงสร้างบริษัทฯ

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน

1 ทำรายงานการจัดการพลังงานส่งกระทรวงพลังงาน

-การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น

-นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

-การกำหนดเป้าหมายและมาตรการแผนอนุรักษ์พลังงาน

-การดำเนินการตามมาตรการแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย

และมาตรการแผนอนุรักษ์พลังงาน

-การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน

-การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

-เช็คยอดการผลิต (KPI)

-เช็คปริมาณการใช้ไฟฟ้า

-เช็คสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า

-นำรายงานส่งกระทรวงพลังงานและเซ็ตรับรองการใช้พลังงานในแต่และปี

-ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน แลรักษาการเทนผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสโรงงาน จัดทำรายงานส่งกระทรวงพลังงานดูแลการ

จัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

2 จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง

-ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงตู้MDBและหม้อแปลงไฟฟ้า

-ตรวจเช็คและซ่อมบำรุง Boiler, Air compressor, Cooling Tower Chiller

-ตรวจเช็คการทำงานของเครน-ปิ้นจั่น ทั้ง 7 ตัว

-เทสโหลดเครน-ปิ้นจั่น ทั้ง 7 ตัว

-ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบแอร์

-ตรวจเช็คระบบโทรศัพท์และแฟลช

-ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบCCTVของโรงงาน

-ตรวจเช็คและซ่อมบำารุงระบบแสงสว่าง

-ตรวจเช็คสัญญาณเสียงพักและสัญญาณเสียงฉุกเฉิน

-ตรวจระบบไฟฟ้าอาคารประจำปี

-ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ

3 ดูแลบ่อบำบัดน้ำเสีย

-ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์ปิ้มน้ำและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

-เติมน้ำยาแท้กน้ำ , โพลิเมอร์ผง,คลอรีน้ำ, เกลือผงที่บ่อบำบัดน้ำเสีย

4 ตูแลใบแจ้งซ่อมและใบขอใช้บริการและจ่ายงานให้กับช่าง

5 ตูแลใบpoและสั่งวัสดุอุปกรณ์ให้กับช่าง

6 เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

7 เป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน(คปอ.)

8 จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับ ISO ให้กับหัวหน้า

9.ดูระบบ Electrical Substation. 115-22 เควี กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

10.ดูระบบ Solar cells กับบริษัท Green Yellow Thailand.

1 1.ดูแลควบคุมงานก่อสร้าง/ประสานงานกับผู้รับเหมา ไฟฟ้า,ประปา, โยธา,เครื่องจักร อื่นๆ

12.งานอื่นๆทีได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย

2. จบการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ในงานอนุรักษ์พลังงานมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. สามารถขับรถยนต์ได้

สวัสดิการ

-    สวัสดิการตามกฎหมาย

-    ชุดยูนิฟอร์ม,ค่ากะดึก ,เบี้ยขยัน

-    โบนัสประจําป

-    ประกันสังคม

-    เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา บุคร สามี ภรรยา เสียชีวิต

-    รถรับ-ส่ง ตามเส้นทางที่กําหนด อ้อมน้อย , กระทุ่มแบน , ถนนพุทธมณฑลสาย 5 , เดอะมอล์บางแค , ปากทางพุทธ มณฑล สาย4

นครชัยศรี , ศรีษะทอง , ห้วยพลู , คลองโยง

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จํากัด

วิธีการรับสมัครงาน

สมัครผ่าน JOBTH ,ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่บริษัท และสมัครด้วยตนเอง

บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จํากัด

เลขที่ 71,71/1 หมู่ที่ 2 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170

ติดต่อ คุณวีรยา กันทากาศ

โทรศัพท์ : 034-964644,034-964655

แฟกซ์ : 034-274925

เว็บไซต์ : http://www.dino-plus.com

รายละเอียดบริษัท

ผลิต และ จําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น พาเลท ,ถังขยะและ สินค้าพลาสติกในครัวเรือน จําหน่ายทั้งในประเทศไทย และส่งออกต่างประเทศ

Powered by Froala Editor

อัตราค่าจ้าง 13,000-16,000 บาท

รายละเอียดงาน

ปรับฉีตงานพลาสติก(พาเลท,ถังขยะ) เครื่อง 2600 ต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. 1.เพศชาย

2. 2.อายุ 23ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ

3.3.สามารถปรับฉีดงานพลาสติกได้ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

4. 4.สามาถเข้ากะได้ และ ทำโอที ประจำได้

สวัสดิการ

-สวัสดิการตามกฎหมาย

-ชุดยูนิฟอร์ม, ค่ากะดึก ,เบี้ยขยัน

-โบนัสประจำปี

-ประกันสังคม

-เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา บุคร สามี ภรรยา เสียชีวิต

-รถรับ -ส่ง ตามเส้นทางที่กำหนต อ้อมน้อย , กระทุ่มแบน , ถนนพุทธมณฑลสาย 5 , เตอะมอล์บางแค , ปากทางพุทธมณฑล สาย4

นครชัยศรี , ศรีษะทอง , ห้วยพลู , คลองโยง

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัทวินเนอร์อินเตอร์พลาสจำกัด 71,71/1 ม.2 ถ.ลานตากฟ้า ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

วิธีการรับสมัครงาน

สมัครผ่าน JOBTH ,ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่บริษัท และสมัครด้วยตนเอง

บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จํากัด

เลขที่ 71,71/1 หมู่ที่ 2 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170

ติดต่อ คุณวีรยา กันทากาศ

โทรศัพท์ : 034-964644,034-964655

แฟกซ์ : 034-274925

เว็บไซต์ : http://www.dino-plus.com

รายละเอียดบริษัท

ผลิต และ จําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น พาเลท ,ถังขยะและ สินค้าพลาสติกในครัวเรือน จําหน่ายทั้งในประเทศไทย และส่งออกต่างประเทศ

Powered by Froala Editor

อัตราค่าจ้าง ตามตกลง/ตามโครงสร้างบริษัทฯ

รายละเอียดงาน

-งานโครงสร้างอาคาร

-ดูแลระบบน้ำประปา

-ดูและระบบน้ำดื่ม

-งานซ่อมบำรุงส่วนกลาง

-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. 1.เพศชาย

2. 2.อายุ 20 ปี ขึ้นไป

3. 3.จบการศึกษาวุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

-สวัสดิการตามกฎหมาย

-ชุดยูนิฟอร์ม,ค่ากะด็ก ,เบี้ยขยัน

-โบนัสประจำปี

-ประกันสังคม

-เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา บุคร สามี ภรรยา เสียชีวิต

-รถรับ -ส่ง ตามเส้นทางที่กำหนด อ้อมน้อย , กระทุ่มแบน, ถนนพุทธณฑลสาย 5 , เตอะมอล์บางแค , ปากทางพุทธมณฑล สาย4

นครชัยศรี , ศรีษะทอง , ห้วยพลู , คลองโยง

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จำกัด

วิธีการรับสมัครงาน

สมัครผ่าน JOBTH ,ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่บริษัท และสมัครด้วยตนเอง

บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จำกัด

เลขที่ 71,71/ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170

ติดต่อ คุณวีรยา กันทากาศ

โทรศัพท์ : 034-964644,034-964655

แฟกซ์ : 034-274925

เว็บไซต์ : http://www.dino-plus.com

รายละเอียดบริษัท

ผลิต และ จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น พาเลท ถังขยะและ สินค้าพลาสติกในครัวเรือนจำหน่ายทั้งในประเทศไทย และส่งออกต่างประเทศ

Powered by Froala Editor

อัตราตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์/โครงสร้างบริษัทฯ

รายละเอียดงาน

สามารถกลึงงานเมน่วน ตามตัวอย่างที่กำหนดให้ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. 1.เพศชายอายุ 18 ปี ขึ้นไป

2. 2.มีประสบการณ์ด้านงานกลึ่งมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

-สวัสดิการตามกฎหมาย

-ชุดยูนิฟอร์ม,ค่ากะตึก ,เบี้ยขยัน

-โบนัสประจำปี

-ประกันสังคม

-เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา บุคร สามี ภรรยา เสียชีวิต

-รถรับ-ส่ง ตามเส้นทางที่กำหนด อ้อมน้อย , กระทุ่มแบน , ถนนพุทธมณฑลสาย 5 , เตอะมอล์บางแค , ปากทางพุทธมณฑล สาย4

นครชัยศรี , ศรีษะทอง , ห้วยพลู , คลองโยง

สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จำกัด

วิธีการรับสมัครงาน สมัครผ่าน JOBTH ,ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่บริษัท และสมัครด้วยตนเอง

หมายเหตุ วันเข้าสมัครงานรบวนเรียมเอกสารประกอบการสมัครอย่างละ1 ชุด หรือ โทรด่วนที่ 086-476101 5-วีรยา

บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จํากัด

รายละเอียดบริษัท ผลิต และ จําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น พาเลท ,ถังขยะและ สินค้าพลาสติกในครัวเรือน จําหน่ายทั้งในประเทศไทย และส่งออกต่างประเทศ

เลขที่ 71,71/1 หมู่ที่ 2 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170

ติดต่อ คุณวีรยา กันทากาศ

โทรศัพท์ : 034-964644,034-964655

แฟกซ์ : 034-274925

เว็บไซต์ : http://www.dino-plus.com

Powered by Froala Editor